Projekcia

Projektová a konzultačná činnosť

Projekčná činnosť technického a technologického vybavenia budov.

Sme spoločnosť, ktorá má v rôznych formách spracovavania projektov osobnú tradíciu od roku 1968. Hlavná projekčná činnosť za zaoberá projektovaním v oblastiach:

 

ZDROJOV TEPLA/CHLADU  (plynové kotolne, kotolne na biomasu, kotolne na pevné palivo, tepelné čerpadlá, kogeneračné jednotky, spaľovacie pece, sorpčné chladenie, výmenníkové stanice...)

 

VYKUROVANIA (rozvody vykurovania, návrh vykurovacích telies, podlahového/stenového/stropného vykurovania a chladenia, napojenie VZT zariadení, vykurovanie priemyselných objektov infražiaričmi, teplovzdušnými agregátmi, diaľkové rozvody tepla, vyregulovanie vykurovania ...)

 

ROZVODOV PLYNOV (rozvody a napojenie spotrebičov a príslušenstva pre zemný plyn, propán, bioplyn, drevný plyn, technické plyny, medicinálne plyny, stlačený vzduch, kompresorové stanice, regulačné stanice, plynovody, CNG...)

 

ALTARNATÍVNYCH ENERGIÍ (slnečné termálne kolektory, fotovoltické zdroje,  geotermálna energia)

 

BIOPLYNOVÝCH STANÍC (kopletné a čiastočné riešenia technológie bioplynových staní,...)

 

ATYPICKÉ APLIKÁCIE

TECHNOLOGICKÝCH CELKOV S VYŠŠIE UVEDENÝM ZAMERANÍM   a.i.

 s uplatnením vo všetkých sférach výstavby (priemyselné stavby, občianske stavby, líniové stavby,...).

 

V prípade požiadaviek na spracovanie ucelených stavieb, alebo pri požiadavkách na náväzné profesie spolupracujeme s renomovanými projekčnými kanceláriami a autorizovanými osobami s ktorými je možné spracovať kompletnú dokumentáciu a vyriešiť inžiniersku činnosť v súlade s platnými predpismi.